21 ژانویه

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس تزریق بوتاکس : بوتاکس یک نوع سم بوتولیسم است که در سراسر کشورها برای رفع چین و چروک یا افزایش حجم نواحی بدن استفاده می شود. تزریق مقدار کمی از این ماده می تواند تاثیر زیادی روی چین و چروک آن نواحی داشته باشد و در نتیجه پوستی جوان و شاداب برای فرد […]

read more »