22 مه

بیماری های پستان

بیماری های پستان بیماری های پستان را به طور کلی می توان به دو نوع بیماری های خوش خیم پستان و بیماری های بدخیم پستان تقسیم کرد . برای بدخیم پستان ، در واقع همان سرطان سینه است که درادامه توضیح خواهیم داد . بیماری های پستان شامل درد های پستانی ، فیبروکیستیک ، کیست […]

read more »