24 ژوئن

ترشح پستان

ترشح پستان ترشح پستان در بسیاری از زنان که باردار یا شیرده نیستند رخ می دهد  که از بیماری های شایع در پستان به شمار می رود. حضور ترشحات پستان همیشه نشان دهنده یک مشکل جدی نیست.  ترشحات سینه نیز ممکن است در زنان در هر سنی رخ دهد زنان جوان ممکن است بی دلیل […]

read more »
22 مه

بیماری های پستان

بیماری های پستان بیماری های پستان را به طور کلی می توان به دو نوع بیماری های خوش خیم پستان و بیماری های بدخیم پستان تقسیم کرد . برای بدخیم پستان ، در واقع همان سرطان سینه است که درادامه توضیح خواهیم داد . بیماری های پستان شامل درد های پستانی ، فیبروکیستیک ، کیست […]

read more »