آرشیو دسته بندی : بیماری های پستان

24 ژوئن

ترشح پستان

ترشح پستان ترشح پستان در بسیاری از زنان که باردار یا شیرده نیستند رخ می دهد  که از بیماری های شایع در پستان به شمار می رود. حضور ترشحات پستان همیشه نشان دهنده یک مشکل جدی نیست.  ترشحات سینه نیز ممکن است در زنان در هر سنی رخ دهد زنان جوان ممکن است بی دلیل […]

read more »
12 ژوئن

فیبروکیستیک

فیبروکیستیک فیبروکیستیک نوعی بیماری شایع پستان است . این توده ها گاهی بروز کرده و بعد ازمدتی از بین می روند. این توده به صورت دائمی باقی خواهند ماند. با توجه به اینکه خطرناک نیست ولی دردسرهای زیادی دارند. فیبروکیستیک به صورت توده های غیرسرطانی و همراه با درد ، در هر دو پستان خود […]

read more »
01 ژوئن

درد پستان

درد پستان درد پستان در حاضر از شایع ترین شکایت های بانوان در مراجعه به پزشک متخصص می باشد . ماستالژی ( درد پستـان ) را از هر ده خانم ، هفت نفر از آن ها تجربه نموده اند . یکی از مواردی که درد پستـان را بانوان در آن شرایط تجربه می کنند ، […]

read more »