21 ژوئن

بیماری هموروئید

بیماری هموروئید بیماری هموروئید یا بواسیر نوعی بیماری است که به صورت سیاهرگ های گشاد شده در راست روده خود را نشان می دهد. هموروئید در دو نوع داخلی و خارجی وجود دارد. هموروئید داخلی در مجرای مقعدی و هموروئید خارجی در مدخل مقعد قرار گرفته است. بیماری هموروئید با علائم ذیل خود را نشان […]

read more »
18 ژوئن

درمان بواسیر

درمان بواسیر درروده یا مقعد سیاهرگ هایی با وضعیت گشاد شده وجود دارند که به آنها بواسیر گفته می شود. بواسیر یا هموروئید در دو نوع داخلی و خارجی به وجود می آید که هرکدام در قسمت های مختلفی خود را نشان می دهند. بواسیر داخلی در مجرای مقعد و بواسیر خارجی درمدخل مقعد می […]

read more »
07 ژوئن

چند توصیه برای درمان هموروئید

 چند توصیه برای درمان هموروئید بیماری هموروئید یا بواسیر یکی از بیماری های مزمن و شایع است  که امروزه  نیمی از افراد به آن مبتلا هستند . هموروئید در دو نوع هموروئید داخلی و هموروئید خارجی پدیدار می گردد .  برای درمان هموروئید راه حل های گسترده ای وجود دارد و بیماران می توانند به […]

read more »