19 مه

هموروئید

هموروئید همـوروئید نوعی بیماری مقعد است که نصف مردم جهان در یک دوره از زندگی خود ، آن را تجربه می کنند . بواسیر یا هموروئید رگ های وریدی مجرای مقعدی است که کمک به کنترل مدفوع دارد ، که در انتهای روده قرار گرفته است . انواع هموروئید ( بواسیر ) : سه نوع […]

read more »