29 مه

هموروئید داخلی

هموروئید داخلی هموروئید داخلی به طور معمول به همراه خون قرمز روشنی در هنگام اجابت مزاج از مقعد خارج خواهد شد ، البته این حالت بدون درد است . این خون معمولاً روی مدفوع را پوشانیده و یا بر روی دستمال کاغذی قابل مشاهده خواهد بود . رنگ خود مدفوع در این حالت غالباً طبیعی […]

read more »