19 ژوئن

فیشر و درمان آن

فیشر و درمان آن پارگی خطی لبه داخلی مقعد یا زخم مقعدی،  فیشر( شقاق )  نام دارد. فیشر در حاشیه مقعد ، سبب ایجاد زخم دردناک خطی می شود. فیشر در اثر عواملی مانند: یبوست، دفع سخت مدفوع، استفاده نکردن از آب کافی و فیبر، وجود استرس و …. فرد را درگیر این بیماری می […]

read more »
17 مه

شقاق

شقاق به زخمی شدن و پاره شدن کناره های مقعد شقاق یا فیشر می گویند . این زخم در مقعد به صورت خطی پدیدار می شود و به دلیل این که دیواره های مقعد دارای اندام حسی بسیار زیادی است باعث می شود که درد زیادی احساس کنیم . زایمان ، یبوست ، دفع مدفوع […]

read more »