31 مه

هموروئید خارجی

هموروئید خارجی زمانی که رگ های ناحیه ی مقعد ، به دلایلی از قبول زور زدن مکرر برای دفع مدفوع دچار التهاب و تورم شده باشد و پوست دور مقعد دچار بیرون زدگی شود ، فرد دچار مشکل بیماری هموروئید خارجی شده است . اندازه ی توده ی هموروئید خارجی از اندازه یک ارزن تا […]

read more »