27 مه

کیست مویی

کیست مویی کیست مویی یا سینوس پیولنیدال ،  در هر قسمت از بدن که مو رشد می کند ، ممکن است اتفاق بیفتد ، اما در ناحیه تحتانی ستون فقرات شایع می باشد . معمولاً فرد با شکایت هایی نظیر درد و ترشح در این قسمت به پزشک جراح عمومی مراجعه می نماید . کیست […]

read more »