30 مه

فیستول

فیستول فیستول و آبسه مقعدی در حقیقت عوارض ناشی از عفونت های ناحیه مقعد و کانال مقعدی می باشند و مجرایی غیر طبیعی میان سطح پوست دور مقعد و فضای درونی کانال مقعد می باشد . در موارد بسیار کمی ، فیستول به فرم یک مجرا میان واژن یا حفره ی لگنی دیگری با سطح […]

read more »