17 مه

شقاق

شقاق به زخمی شدن و پاره شدن کناره های مقعد شقاق یا فیشر می گویند . این زخم در مقعد به صورت خطی پدیدار می شود و به دلیل این که دیواره های مقعد دارای اندام حسی بسیار زیادی است باعث می شود که درد زیادی احساس کنیم . زایمان ، یبوست ، دفع مدفوع […]

read more »