01 ژوئن

درد پستان

درد پستان درد پستان در حاضر از شایع ترین شکایت های بانوان در مراجعه به پزشک متخصص می باشد . ماستالژی ( درد پستـان ) را از هر ده خانم ، هفت نفر از آن ها تجربه نموده اند . یکی از مواردی که درد پستـان را بانوان در آن شرایط تجربه می کنند ، […]

read more »