06 آگوست

درمان هموروئید با لیزر

درمان هموروئید با لیزر بیماری هموروئید یکی از بیماری های شایع مقعد می باشد. درمان هموروئید با لیزر در حال حاضر بهترین روش درمان هموروئید می باشد. روش های درمان همورئید درمان هموروئید با توجه به درجه بیماری می تواند متفاوت باشد. برای مثال زمانی هنوز بیماری درجه اول است. می توان با استفاده از پماد […]

read more »