19 اکتبر

زگیل مقعد

زگیل مقعد زگیل مقعد : زگیل مقعدی یک نوع بیماری ویروسی است که در داخل و اطراف مقعد تاثیر می گذارد و به دلیل مسری بودن امکان دارد پوست ناحیه ی تناسلی را آلوده کند. در اولین مراحل بروز امکان دارد به شکل برجستگی های کوچک ظاهر گردد و به تدریج با رشد و بزرگ […]

read more »