21 ژوئن

بیماری هموروئید

بیماری هموروئید بیماری هموروئید یا بواسیر نوعی بیماری است که به صورت سیاهرگ های گشاد شده در راست روده خود را نشان می دهد. هموروئید در دو نوع داخلی و خارجی وجود دارد. هموروئید داخلی در مجرای مقعدی و هموروئید خارجی در مدخل مقعد قرار گرفته است. بیماری هموروئید با علائم ذیل خود را نشان […]

read more »
29 مه

هموروئید داخلی

هموروئید داخلی هموروئید داخلی به طور معمول به همراه خون قرمز روشنی در هنگام اجابت مزاج از مقعد خارج خواهد شد ، البته این حالت بدون درد است . این خون معمولاً روی مدفوع را پوشانیده و یا بر روی دستمال کاغذی قابل مشاهده خواهد بود . رنگ خود مدفوع در این حالت غالباً طبیعی […]

read more »